ارزیابی فنی فرآیند یکپارچه شیرین‌سازی و غنی‌سازی گاز

وظیفه واحد بازیافت گوگرد (SRU) تبدیل گاز اسیدی خروجی از واحد شیرین‌سازی گاز به گوگرد است تا از انتشار گازهای آلوده‌کننده محیط زیست جلوگیری شود. کم بودن غلظت H2S در خوراک، منجر به بروز مشکلاتی نظیر عدم پایداری شعله در کوره واکنش، کاهش فعالیت کاتالیست‌ها، کاهش تولید گوگرد و افزایش آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش کیفیت گوگرد تولیدی خواهد گردید. از این رو لازم است تمهیداتی به جهت غنی‌سازی گاز اسیدی و افزایش غلظت H2S در خوراک ورودی به SRU در نظر گرفته شود. در حال حاضر غلظت H2S در خوراک ورودی به SRU در برخی از پالایشگاه‌های پارس جنوبی، با کاهش قابل ملاحظه‌ای همراه شده است. از این رو، با توجه به اینکه واحد شیرین‌سازی گاز به علت کاهش غلظت H2S ورودی به پالایشگاه با ظرفیت کمتری نسبت به ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت است، می‌توان از ظرفیت مازاد آن به منظور غنی‌سازی گاز اسیدی ارسالی به SRU استفاده نمود. در این مقاله، ابتدا واحد شیرین‌سازی گاز با استفاده از داده‌های عملیاتی، شبیه‌سازی می‌شود. سپس، با در نظر گرفتن برج جذب غنی‌سازی، سیستم یکپارچه‌ای جهت افزایش غلظت گاز H2S ارسالی به SRU پیشنهاد و شبیه‌سازی خواهد شد. نتایج حاصله نشانگر آن است که با استفاده از ظرفیت استفاده نشده واحد شیرین‌سازی گاز و تنها با افزودن یک برج جذب، می‌توان غلظت گاز H2S را از حدود 20% مولی به 34% افزایش داد.

دیدگاه ها
کد امنیتی