فرآورده ری سول ۸۴۰۱

این حلال روغنی دارای پایه نفتی بوده و در صنایع نورد آلومینیم ، مس و سایر صنایع که به چنین فرآورده ای با خصوصیات آتش گیری متوسط، روان کنندگی بالا و پاک کنندگی سطوح فلزی نیازمند باشند کاربرد دارد.فرآورده فوق علاوه بر خواص ذکر شده، از نظر خنک کنندگی در نورد گرم و نیز نقطه جوش نهائی دارای شرایط مطلوب می باشد، بطوری که مشکل اثر لکه گذاری بر روی محصول نهائی را برطرف نموده است.

توضیحات و مشخصات فنی
METHOD VALUE CHARACTERISTICS No
ASTM D1298 0.82 gr/cm3 SP-Gravity at 15.6˚C 1
ASTM D445 2.1 CST Kinematic Viscosity at 40˚C 2
ASTM D92 Min 78 ˚C Flash point 3
ASTM D86

IBP: 180 ˚C

FBP: 300˚C

Distillation Rang @ 760 mHg 4
ASTM D848 Low( 2 ) Aromatics 5
Say Bolt +30 Color 6

 

سفارش خرید
سفارش خود برای خرید یا مشاوره (فرآورده ری سول ۸۴۰۱) را برای ما ارسال کنید.