هگزان

محصول هگزان در دو گرید زیر در شرکت شیمیایی فرشید شهرضا تولید می گردد:

گرید خوراکی : مورد مصرف این محصول با گرید خوراکی در صنایع وکارخانجات روغنکشی جهت جداسازی روغن از دانه های گیاهی می باشد. لازم به ذکر می باشد شرکت شیمیایی فرشید شهرضا دارنده استاندارد اجباری بشماره 5318 در زمینه تولید هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی می باشد.

گرید صنعتی : این گرید در صنایع پتروشیمی بعنوان حلال واحد پلیمریزاسیون استفاده می گردد.

هگزان در صنایع دیگری همچون رنگ و رزین و چرم سازی نیز کاربرد دارد.

 

بسته بندی : فله - بشکه

توضیحات و مشخصات فنی
METHOD VALUE  CHARACTERISTICS No
Saybolt +30 Color  1
ASTM D5453 Max 2 ppm Sulfur Content 2
Comparison to 1 cm air thickness

<=0.15

<=0.05

UV- Absorption Extinction at
240-280(nm)
280-400(nm)
3
ASTM D1298 0.67±0.01 gr/cm3 SP-Gravity at 15.6˚C 4
GC Max 50 ppm Aromatic( benzene & toluene) 5
GC Min 50 Wt.% N-Hexane 6
GC Max 2 Wt.% CycloHexane 7
   Min 99.97 Wt.%  Saturated Hydrocarbons 8
Karl Fischer Max 50 ppm Water Content 9

 

سفارش خرید
سفارش خود برای خرید یا مشاوره (هگزان) را برای ما ارسال کنید.