حلال شستشوی نهائی ورق آلومینیم و فلزات

توضیحات و مشخصات فنی

این حلال شفاف و عاری از هرگونه موارد ناخالص و مضر جهت زدودن چربی و ذرات جامد حاصل از نورد فلز در آخرین مرحله برش ورق بکار می رود که باعث تمیزی و شفافی سطح محصول نهائی می گردد. از آن می توان به عنوان پوششی در مقابل اثرات جوی بر روی سطح محصول نهائی نیز استفاده کرد. کار با آن در محیط کارخانه بسیار ایمن بوده و بوی تندی ندارد.

سفارش خرید
سفارش خود برای خرید یا مشاوره (حلال شستشوی نهائی ورق آلومینیم و فلزات) را برای ما ارسال کنید.