فرآورده ری سول ۸۴۰۲

این ماده روغنی در دستگاه نورد سرد فلزات به کار می رود ، و هیچگونه اثر نامطلوب بر روی فلزبه جا نمی گذارد . خصوصیات این فراورده عبارتست از : مقاومت در برابر ترکیب با روغن های دیگر , شاخص گرانروی بالا , مقاومت در برابر ایجاد خوردگی و همچنین می تواند برای نیروهای نورد بالا نیز مصرف شود .

توضیحات و مشخصات فنی
METHOD VALUE CHARACTERISTICS No
ASTM D1298 0.78 gr/cm3 SP-Gravity at 15.6˚C 1
ASTM D445 2.1 cst Kinematic Viscosity at 40˚C 2
ASTM D93 Min 78 ˚C Flash point 3
ASTM D6

IBP: 180 ˚C

FBP: 300˚C

Distillation Rang @ 760 mmHg 4
ASTM D848 Low( 2 ) Aromatics 5
Say Bolt +30 Color 6

 

سفارش خرید
سفارش خود برای خرید یا مشاوره (فرآورده ری سول ۸۴۰۲) را برای ما ارسال کنید.